četrtek, 1. avgust 2019 ob 00:00

Razpisano septembrsko usposabljanje planinstvo za invalide/OPP vpisano v KATIS

Septembrsko usposabljanje z dodano vrednostjo z 1,5 točke. Traja 3 dni, v obsegu 25 ur. Potekal bo na Uštah v treh terminih in sicer med 27. in 29. septembrom 2019. Sistem KATIS je - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Namen usposabljanja je opremiti slušatelje z znanjem, da bodo na bazi inkluzije invalida/OPP kvalitetno vodili. Skozi usposabljanje bodo predstavljene različne kategorije invalidnosti, invalid kot bio-psiho-socialno struktura, prilagoditev programa in vodenja pohodov/tur.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki jih delo z invalidi/OPP zanima in veseli. Program bo pomagal pri začetnih korakih z »in planinci«, za tiste, ki že delajo z invalidi/OPP pa nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks.

Odbor planinstvo za invalide/OPP skrbi za podporno okolje, da invalidi/OPP lahko doživijo naravo, gore in utrip planinstva. Vpleta inkluzijo med pohodnike/v pohodništvo kot proces učenja živeti drug z drugim. S soustvarjanjem inovativno pristopa k odpiranju vrat razumevanja drugačnosti in različnosti. K širjenju ideje, da lahko vsak prispeva svoj delček k raznolikosti in pestrosti pohodništva.

Planinstvo za invalide/OPP je usposabljanje za vse, ki želijo nadgraditi svoje znanje in izkušnje. Usposabljanje bo potekalo na Planinskem domu na Uštah nad Moravčami.

Razpisani termin usposabljanja: 

·         27.-29. september 2019.

Program usposabljanja:

·         19 ur zanimivih strokovnih, interaktivnih predavanj,

·         strokovni predavatelji, ki imajo stik s prakso,

·         z roko v roki s prakso - inkluzijski pohod,

·         3 dni gostoljubja v Planinskem domu na Uštah,

·         potrdilo o prisotnosti.

 

Prijave so možne do popolnitve prostih mest. Prijavnico najdete na dnu strani, povezava do prijave v sistemu KATIS je dostopna tukaj.

Prijavo pošljite na priloženi prijavnici na elektronski naslov pin-opp@pzs.si ali na naslov Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, Ob železnici 30a, 1001 Ljubljana. Omejeno število prostih mest (25). Soudeležba znaša 50 €.

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu pin-opp@pzs.si.

Program bo udeležence opremil z znanjem o različnih oblikah invalidnosti in s tem povezanimi specifikami pristopa in prepoznavanjem zmožnosti posameznika. Usposabljanje jemlje za osnovo inkluzijo planincev invalidov/OPP in planincev neinvalidov. Poudarja prednosti »in planincev«, da zmorejo tudi oni na svoj način in v svojem tempu na vrh gore in zaužiti uspeh. Dva dneva sta namenja teoriji, tretji dan pa praktičnemu pohodu.

Kompetence in znanja, ki jih posameznik razvijajo na usposabljanju:

·   Socialne kompetence - medsebojno razumevanje, lastne sposobnosti, osebnostne kompetence, samozavest in osebna integriteta, avtentičnost - pristnost, interdisciplinarnost, razpoznavati različne invalidnosti in posebnosti v pristopu, metode dela, učenje učenja, samoiniciativnost, pristope k izbiri prilagoditev za posameznika z invalidnostjo/OPP, invalida/OPP ne videti kot njegovo invalidnost/OPP, ampak kot osebo, ki ima svoj cilj in voljo, da ga doseže, izmenjava dobrih praks, krepiti vztrajnost in trud, voditi skupino po načelih inkluzije (ne le fiktivne, navzven), ko je skupina enotna in povezana, medsebojne kompetence, kompetence vodenja nehomogene skupine, zakladnica lastnih izkušenj ...

·    Pohodništvo, organizacija in delo z invalidi/OPP je prepleteno z obširnim znanjem in sposobnostmi na mnogo področjih. Udeleženci usposabljanja bodo pridobili še dodatno in specifično znanje o inkluziji, o medsebojnih razlikah, ki jih lahko uporabijo kot prednost skupine, o pristopih in metodah dela. Znali bodo poiskati prednosti, tisto, kar »in planinci« zmorejo in smejo, tisto pozitivno, v čemer je posameznik lahko uspešen in na ta način doživi zadovoljstvo skozi napor, ki je osnova za občutek sreče, za občutek trajne sreče.


Izkušnja biti drugačen in biti z drugačnimi, biti enak med drugačnimi, z invalidi/OPP in neinvalidi bogati vse v skupini, saj z razumevanjem, sprejemanjem in spoznavanjem invalidov mnogo bolje razumemo sebe, se lažje sprejemamo in spoznavamo. Družba, ki prepozna invalide/OPP kot kompetentne, je boljša, razumevajoča družba in družbeno odgovorna, predvsem pa dobi posameznik »naziv« ČLOVEK!

Priloga:

DOC Prijavnica 
XLS
Urnik

V naslednjem letu sta še dva razpisana termina 13. in 15. marcem 2020 ter med 22. in 24. majem 2020 (rok prijave 12. maj 2020).

Udeleženka je povedala: ''Pohod je bil super, na njem sem izkusila, kako je hoditi z osebo na invalidskem vozičku ter ugotovila, kaj je pri tem potrebno paziti. Super je bilo teorijo preizkusiti v praksi.''

Predavatelj o usposabljanju: "Presenetilo me je veliko zanimanje slušateljev in deljenje osebnih izkušenj. Usposabljanje se mi zdi zelo poučno tudi za splošno populacijo."

Oglejte si prispevke s preteklih usposabljanj:

·         Pilotno usposabljanje Planinstvo za invalide na Uštah

·         Invalidi v gorah - še eno uspešno izvedeno usposabljanje

·         Na inkluzijski pohod s pridobljenim znanjem na usposabljanju

 

07.10.2022