četrtek, 23. december 2021 ob 16:00

% dohodnine za lepše planinske poti

Pri ohranjanju (gorske narave), razvijanju planinskih vrednost in pri vzdrževanju planinske infrastrukture lahko pomagate tudi VI. V dneh iztekajočega se leta, v dneh, ki jih uokvirjajo darovanja vseh vrst, ne pozabimo na planinstvo. Zakonodaja nam omogoča, da do 1 odstotka odmerjene dohodnine, namenimo različnim namenom. Tudi planinskim društvom. Postanimo njegovi podporniki.
Tudi letos je slovenske hribe in gore obiskalo veliko ljubiteljev (gorske) narave. Z množičnim obiskom smo pokazali, da so le-te del nacionalne identitete in večni vir navdiha in sprostitve. Kar se pozna tudi na planinski infrastrukturi in številu posredovanj gorskih reševalcev.

__dohodnine_za_planinske_poti

 
Dobršen del časa in pozornosti posvečamo ozaveščanju. Neposredno s preventivnimi aktivnostmi in nagovarjanjem javnosti (oglejte si najnovejše preventivne kratke filme), posredno pa preko usposabljenih strokovnih kadrov, ki pod okriljem planinskih društev in klubov vzgajajo planince, plezalce, turne kolesarje in smučarje v lokalnem okolju.

Markacisti skrbijo za več kot 10.000 km planinskih poti. Zbrana sredstva iz dohodnine namenjamo vzdrževanju in obnovi planinskih poti!

Planinskim potem lahko tudi vi namenite do 1 % odmerjene dohodnine, kar ne predstavlja dodatnega stroška. Sredstva so del plačane dohodnine, ki bi sicer pristal v državnem proračunu.

STOPIMO_SKUPAJ_A5_PV11_2021_2

Kaj je planinstvo? 

Odprtost planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora je razlog, da je planinska zveza in veliko planinskih društev pridobilo status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato so posledično upravičenci do sredstev z naslova dohodnine.

Če želite svoj odstotek dohodnine nameniti planinstvu, to sporočite finančni upravi RS do 31. decembra 2021. Tako bo vaša želja upoštevana že v naslednjem letu. Svojo odločitev sporočite na enega od naslednjih načinov:

__dohodnine_za_planinske_poti

Hvala vsem, ki boste odstotek svoje dohodnine namenili planinstvu!
02.12.2022