sobota, 13. julij 2024
POIŠČI

Nedosegljivi Triglav je osvojen
Najdi nas na Facebooku

IZOBRAŽEVANJE


IZOBRAŽEVANJA V LETU 2024

15.-17. mar

IZOBRAŽEVANJE - BOČ

17.-19. maj

IZOBRAŽEVANJE 

27.-29. sep

IZOBRAŽEVANJE - UŠTE

22.-24. nov

IZOBRAŽEVANJE - BOČ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje 
strokovnega kadra  inPlaninec za delo z invalidi/OPP 

 

pin_pzs_usposabljanje_vrhnik_2019_arhiv_odbor_pin_1.jpg

 

Namen izobraževanja je opremiti slušatelje z znanjem, da bodo na bazi inkluzije invalida/OPP kvalitetno vodili. Skozi izobraževanje bodo predstavljene različne kategorije invalidnosti, invalid kot bio-psiho-socialno struktura, prilagoditev programa in vodenja pohodov/tur. Program bo pomagal pri začetnih korakih z inPlaninci, za tiste, ki že delajo z invalidi/OPP pa nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks.

 

Odbor planinstvo za invalide/OPP skrbi za podporno okolje, da invalidi/OPP lahko doživijo naravo, gore in utrip planinstva. S soustvarjanjem inovativno pristopa k odpiranju vrat razumevanja drugačnosti in različnosti. K širjenju ideje, da lahko vsak prispeva svoj delček k raznolikosti in pestrosti pohodništva.

Izobraževanje inPlaninec je za vse, ki želijo nadgraditi svoje znanje in izkušnje. Izobraževanje bo potekalo na izbrani izbranem planinskem domu.

Izobraževanje je vpisano v sistem KATIS - katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji, ki je dostopen na povezavi katalog oz. tukaj  (2 točki) in verificiran in točkovan program stalnega strokovnega usposabljanja s strani Socialne zbornice Slovenije za strokovne delavce in strokovne sodelavce na področju socialnega varstva (2,5 točki).

Razpisani termin izobraževanj v letu 2024: 

 • 15.—17. marec, Boč
 • 17.—19. maj
 • 27.—29. oktober, Ušte
 • 22.—24. november, Boč
Program Izobraževanja:
 • 29 pedagoških ur zanimivih strokovnih, interaktivnih predavanj,
 • strokovni predavatelji, ki imajo stik s prakso,
 • okrogla miza izmenjave dobrih praks,
 • z roko v roki s prakso - inkluzijski pohod,
 • 3 dni gostoljubja v planinski koči,
 • potrdilo o prisotnosti.

 

Prijavo pošljite na priloženi prijavnici na elektronski naslov inplaninec@pzs.si ali na naslov Planinska zveza Slovenije, p.p. 214, Ob železnici 30a, 1001 Ljubljana. Omejeno število prostih mest (25). Soudeležba znaša 90 €.

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu inplaninec@pzs.si.

Namen Izobraževanja je opremiti slušatelje z znanjem, da bodo na bazi inkluzije invalida/OPP kvalitetno vodili. Skozi izobraževanje bodo predstavljene različne kategorije invalidnosti, invalid kot bio-psiho-socialno struktura, prilagoditev programa in vodenja pohodov/tur. Program bo pomagal pri začetnih korakih z »in planinci«, za tiste, ki že delajo z invalidi/OPP pa nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Program bo udeležence opremil z znanjem o različnih oblikah invalidnosti in s tem povezanimi specifikami pristopa in prepoznavanjem zmožnosti posameznika. Izobraževanje jemlje za osnovo inkluzijo planincev invalidov/OPP in planincev neinvalidov. Poudarja prednosti »in planincev«, da zmorejo tudi oni na svoj način in v svojem tempu na vrh gore in zaužiti uspeh. Dva dneva sta namenja teoriji, tretji dan pa praktičnemu pohodu.

Kompetence in znanja, ki jih posameznik razvijajo na Izobraževanju:

 • Socialne kompetence - medsebojno razumevanje, lastne sposobnosti, osebnostne kompetence, samozavest in osebna integriteta, avtentičnost - pristnost, interdisciplinarnost, razpoznavati različne invalidnosti in posebnosti v pristopu, metode dela, učenje učenja, samoiniciativnost, pristope k izbiri prilagoditev za posameznika z invalidnostjo/OPP, invalida/OPP ne videti kot njegovo invalidnost/OPP, ampak kot osebo, ki ima svoj cilj in voljo, da ga doseže, izmenjava dobrih praks, krepiti vztrajnost in trud, voditi skupino po načelih inkluzije (ne le fiktivne, navzven), ko je skupina enotna in povezana, medsebojne kompetence, kompetence vodenja nehomogene skupine, zakladnica lastnih izkušenj ...
 • Pohodništvo, organizacija in delo z invalidi/OPP je prepleteno z obširnim znanjem in sposobnostmi na mnogo področjih. Udeleženci izobraževanja bodo pridobili še dodatno in specifično znanje o inkluziji, o medsebojnih razlikah, ki jih lahko uporabijo kot prednost skupine, o pristopih in metodah dela. Znali bodo poiskati prednosti, tisto, kar »in planinci« zmorejo in smejo, tisto pozitivno, v čemer je posameznik lahko uspešen in na ta način doživi zadovoljstvo skozi napor, ki je osnova za občutek sreče, za občutek trajne sreče.


Izkušnja biti drugačen in biti z drugačnimi, biti enak med drugačnimi, z invalidi/OPP in neinvalidi bogati vse v skupini, saj z razumevanjem, sprejemanjem in spoznavanjem invalidov mnogo bolje razumemo sebe, se lažje sprejemamo in spoznavamo. Družba, ki prepozna invalide/OPP kot kompetentne, je boljša, razumevajoča družba in družbeno odgovorna, predvsem pa dobi posameznik »naziv« ČLOVEK!


Prilogi:

DOC Prijavnica
XLS UrnikOglejte si prispevke s preteklih izobraževanj:

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
AKTUALNO
20.01.2022
Slepi se bodo učili slovenskega znakovnega jezika
04.01.2022
Brajica tudi v planinskih kočah
29.12.2021
Slepi in slabovidni ter ostali potniki še lažje z mestnim avtobusom po Ljubljani
27.12.2021
Večnamenski trak PZS z markacijo znova na voljo
25.12.2021
Voščilo
Vse novice
KOLEDAR
13.07.2024
STORŽIČ
14.07.2024
visokogorje
23.07.2024
TRIGLAV
28.07.2024
TUJINA preko 3000 m + BREITHORN 4136 m
31.08.2024
TURJAK - ŽELIMLJE - IŠKI VINGART
01.09.2024
SLAVNIK - HRASTOVLJE
14.09.2024
JELENOV STUDENEC
19.09.2024
PEČKE
20.09.2024
BISTRA???
22.09.2024
RAZBOR - SLEME - GREBENŠEK
Vsi dogodki
Planinska zveza Slovenije