sobota, 20. julij 2024
POIŠČI

Z roko v roki čez vse ovire do cilja
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sobota, 21. marec 2020 ob 00:00, ogledov: 2812

Uspešno delo 2019 - odbora Planinstvo za invalide/OPP

Objavil(a): Jurček NOWAKK
Odbor Planinstvo za invalide/OPP (Pin/OPP) je v svojem četrtem letu delovanja delal s polno paro, kar predstavljamo v nadaljevanju kot poročilo dela za leto 2019. Nihče ni verjel, da bo odbor naredil to kar je, da bo poznan doma in čez mejo, seveda, da bo kmalu prešel okvirje PZS in je sedaj sinonim dobrega, strokovnega, pozitivnega dela PZS in v ponos vsem njenim članom, kakor tudi širši javnosti.
Lahko se pohvalimo, da smo postorili veliko dobrega, revolucionarnega, strokovnega in predvsem naprednega, za večino pa nekaj čisto razumevajočega, vsakdanjega, potrebnega ...   Planinstvo, kot način življenja je odboru zlezel pod kožo.

Odbor Pin/OPP sestavljajo: Maja BOBNAR, Jana ČANDER, Marjeta ČIČ, Tjaša FILIPČIČ , Franc GRIČAR, Irena LAMOVEC, Jurček NOWAKK, Igor OPREŠNIK, Tanja PRINCES, Suzana PUSTIVŠEK, Lidija SLATNER, Magdalena STRMŠEK BUH, Ana SUHADOLNIK, Boro ŠTRUMBELJ; odbor je deljen v strokovni in izvedbeni del, prehajanje glede na potrebe je nemoteno. Strokovni sodelavec odbora je Damjan OMERZU.  

Namen
Ustvariti vzpodbudno okolje za invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih z inkluzijsko komponento, da bodo okusili planinstvo kot način življenja.  

Cilj Omogočiti invalidom/OPP spoznavanje in doživljanje gora z izvajanjem inkluzijskih pohodov, s sodelovanjem ter razvojem kadrov in zabeleženjem planinskih poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih (aplikacija). Bogatiti blagovno znamko in planinec!!!  Integracija v Planinsko zvezo Slovenije. Sodelovanje z organizacijami, skupinami in posamezniki. Partnerstva za doseganje ciljev je 17 cilj trajnostnega razvoja, ki mu sledimo. Medijsko smo bili dobro podprti, lokalna skupnost nas počasi sprejema, na kar smo ponosni in se tega veselimo. Krovna organizacija nam je v letu 2019 namenila 1.000,00 EUR. Kar se nam zdi mnogo, mnogo premalo za naše delo, ki ga opravljamo, za promocijo PZS, za ugled v družbi na sploh, za odgovorno delo! Želimo si, da bi nas matična zveza bolj podpirala in nam večkrat prišla naproti, predvsem pa nas podpirala in ne zavlačevala pri stvareh, ki so pozitivne za vse, ter krepijo razpoznavnost PZS med člani in širšo javnostjo.
Prepoznati/izkoristiti priložnost/možnost. Zavedati bi se morali, da skupaj smo močnejši, prepoznavnejši, učinkovitejši ...     Imeli smo 3 srečanja odbora Pin/OPP, vsakega na drugem koncu, istočasno tudi spoznavamo planinske koče, poti do njih, da jih lahko uporabimo za naše inkluzijske pohode, predloge za spletno aplikacijo ... S člani smo sodelovali na posameznih aktivnostih tudi izven srečanj. Prihajali so tudi na inkluzijske pohode. Strokovno sodelovanje na raznih nivojih, strokovno izobraževanje/usposabljanje, sledenje strokovnosti, sodelovanje s PZS in ostalimi organizacijami, evalviranje odbora in delovnih skupin ...        

PROSTOVOLJNE URE
  odbora v katere pa niso vračunane tudi ure spremljevalcev. So samo prostovoljne ure članov odbora in delovnih skupin, so pa brez spremljevalcev/prostovoljcev in bi jih bilo prepričani smo vsaj še enkrat toliko, pa nimamo niti kadra, niti časa, da bi laho beleželi prostovoljne ure spremljevalcev/prostovoljcev in brez akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK), ker smo jih vodili posamezno in so vidne v nadaljevanju.  

225:30:00 927:335:00 4084:40:00 5237:45:00
priprava prihod/odhod aktivnost Skupaj
 
Kakor je vidno iz razpredelnice smo zelo veliko na poti, a smo še veliko več, pa ni vpisano, kakor tudi marsikatera ura ni vpisana. Kar pa se tiče potnih stroškov pa sva sigurna, da jih več kot 50% ni povrnjenih.

PREDSTAVITEV DELA V ŠTEVILKAH ZA LETO 2019

kazalniki_dela_pin_opp_2019.png
Na sliki kazalniki delovanja odbora Pin/OPP v letu 2019
           
Redno smo se javljali na razpise (FIHO, FŠ, MZ - dober tek  in MZ - humanitarne organizacije, občine kjer sta potekali akciji GSPK in SSOV), pošiljali prošnje gospodarstvu ...
V nadaljevanju pa je opis dela odbora Pin/OPP bolj podrobno in sistematsko:  

INKLUZIJSKI POHODI
Izpeljali smo 7 inkluzijskih pohodov in vsi so bili številčno obiskani polno zasedeni. Sava Re (korporativno prostovoljstvo) 23 prostovoljcev kljub slabemu vremenu se nas je zbralo 110 od tega tudi eden na invalidskem vozičku in na Planini nad Vrhniko je bilo enkratno vzdušje ...  

VSESOVENSKI INKLUZIJSKI POHOD
Tretji vseslovenski inkluzijski pohod 4. junija na Gobavico - mengeško kočo. Zbralo se nas je 273 od tega 21 na invalidskih vozičkih, 60 spremljevalcev (korporativno prostovoljstvo) pa nam je priskrbelo podjetje P/C mobil d.o.o. za kar se jim zahvaljujemo, na koncu pa so pokrili tudi malico in čaj za vse. Povezavo do članka najdete tukaj.

USPOSABLJANJE Uspešno smo izpeljali usposabljanje Planinstvo za invalide/OPP 29.-31. marec 2019. 12 udeležencev je uspešno zaključilo usposabljanje. Več o izvedenem najdete na povezavi tukaj. Usposabljanje so pohvalili udeleženci usposabljanja, predavatelji in pohodniki ter in planinci. Inkluzijski pohod je res pomemben del usposabljanja, kjer se teorija nadaljuje v prakso, kar je dodana vrednost usposabljanja. Vpisali smo usposabljanje v KATIS katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - vreden je 1,5 točke. Nekaj misli udeležencev usposabljanja:
- Predavatelji so v predavanja vložili del sebe, tako osebno in odkrito še jih nismo doživeli, verjameva da z razlogom, da odprejo okno razumevanja za nas vse. Navdušeni so bili nad prijetnostjo skupine in zelo pozitivno klimo med slušatelji.
- Pohod je bil super, na njem sem izkusila, kako je hoditi z osebo na invalidskem vozičku ter ugotovila, kaj je pri tem potrebno paziti. Super je bilo teorijo preizkusiti v praksi.

SPLETNA APLIKACIJA ZA PLANINSKE POTI ZA INVALIDE/OPP IN OSEBE NA INVALIDSKEM VOZIČKU
Že drugo leto smo pripravljali »teren« za začetek dela na spletni aplikaciji in v letu 2019 smo prišli v zaključno fazo projekta. Spletna aplikacija bo vidna na računalnikih in pametnih telefonih. Priprava za 3 do 5 demo poti, ki jih izvedemo v letu 2020. Dogovor o ceni. Javljanje na razpise in dogovori z gospodarstvom in sodelovanje na PZS za lažjo izvedbo. Nakup strojne opreme (računalnika, fotoaparate, GPS, planinsko opremo ...) Smerne table, ki bodo usmerjale invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih.   

AKCIJA: GLUHI STREŽEJO V PLANINSKIH KOČAH - GSPK Akcija gluhi strežejo v planinskih kočah je potekala na 15 planinskih kočah od maja do septembra. Moto akcije je »Bodimo inkluzivni«. Spoštujemo individualnost vsakega prostovoljca kakor oskrbnikov, osebja v kočah, obiskovalcev, planincev, kolesarjev. Poslanstvo akcije je omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje in vstop na trg dela. Ozaveščati o njihovih zmožnostih.  

Zbrane prostovoljne ure akcije GSPK
Datum akcije

Planinske koče
11. - 12. maj Koča na Planini nad Vrhniko
22. - 23. junij Planinski dom na Zelenici

29. - 30. junij
Planinski dom na Boču
Planinski dom na Uštah-Žerenku
Planinski dom pri  Gospodični na Gorjancih

6. - 7. julij
Planinski dom Tamar
Frischaufov dom na Okrešlju
Pogačnikov dom na Kriških podih

3. - 4. avgust
Triglavski dom na Kredarici
Ruška koča
Valvasorjev dom pod Stolom

7. - 8. september
Kamniška koča na Kamniškem sedlu
Planinski dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini
Tumova koča na Slavniku
14. - 15. september Planinski dom na Mrzlici (ZAKLJUČEK AKCIJE)
 

  
314:35:00 1351:55:00 6029:45:00 9206:45:00
Priprava prihod/odhod aktivnost skupaj

Akcija se dotika veliko področij: pohodništvo, narava, inkluzija, zaposlovanje, slovenski znakovni jezik, prostovoljstvo ... Posamezniki lahko vplivamo na klimo v družbi, na odprtost družbe in pripravljenost sprejemati spremembe. Tudi tokrat se je to zgodilo s prostovoljstvom, ki je drugačno. Drugačno je, ker so se prostovoljci s svojim delom postavili sami zase. Pogumno so stopili v družbo s komunikacijo, ki postaja prepoznavna, s slovenskim znakovnim jezikom. Z raznolikostjo skupin smo pospešili pretok izkušenj, vseživljenjskega učenja in praktičnih spretnosti. Učili smo se poslušati in videti drug drugega, razumeti in preseči prepreke, ki so samo v naših glavah, sprejeti, da drugačnost ni slabost, ampak priložnost za osebno rast. Še nekaj odzivov sodelujočih. Osebje na kočah: Nad akcijo sem res navdušena. Na začetku sem bila res čustveno ganjena, kako dobro se znajdejo in kako so pripravljeni sodelovati. Marsikdo, ki pride sem delat se znajde veliko slabše in predvsem počasneje, res ste se hitro znašli. Gostje so bili navdušeni, vsi so sodelovali in mislim, da jim je to dobro popestrilo dan v gorah. S tem ste jim znakovni jezik približali na simpatičen način. Nam pa ste popestrili navaden delovni dan. Zdi se mi, da je koča kar zaživela. Tudi mi smo se zabavali z učenjem kretenj. Obiskovalci: Podpiram akcijo zelo močno in vključevanje ranljivih skupin. Se mislim redno udeleževati takih dogodkov. Prostovoljci: Ekipa mi je bila všeč, dobro smo sodelovali. Cela dva dneva smo odlično speljali. Vsak je vedel, kaj narediti ... Zato ni bilo nobenih težav. Celotno poročilo je tukaj.

AKCIJA: STOPIVA SKUPAJ, OSVOJIMO VRH - SSOV
Akcijo SSOV smo izpeljali 22. in 23. junija. 22. junija smo se povzpeli na Zelenico in Boč, 23. junija pa na Čaven in Gospodično. Vse skupaj je bilo preko 200 pohodnikov, kar je tudi same slepe presenetilo. Stopiva skupaj predstavlja planinca in spremljevalca ali belo palico. Osvojimo vrh pa postavlja v ospredje sodelovanje, inkluzijo in skupino, ki skupaj osvaja vrh. Udeleženci so zapisali Dobro organizirana akcija. Lep namen. Lepo ste se potrudili. Zelo dobro organizirano. Pot prijetna. Urejena koča in okolica. Pohvalna akcija. Prav je, da se izniči razlika med oviranimi osebami in ostalimi. Vsi bodimo enaki na planinskih poteh in kočah še posebno.  Več o akciji je tukaj.

GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO - GOGO Akcija GOGO 2020 se je zaradi zahtevnosti začela organizirati že julija 2019 s prvim srečanjem. Delovno skupino sestavljajo dva člana Pin/OPP, trije člani zveze paraplegikov in trije člani zveze Sonček. Dorekli smo datum, ki je sobota 5. september v Tamarju in na Boču, nedelja 6. september na Čavnu in Lavričevi koči na Gradišču in četrtek 10. september na Lavričevi koči na Gradišču. 

SLEPI/SLABOVIDNI PLANINCI PO SPP
Ob koncu leta smo začeli z organizacijo triletne akcije slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti SSP  SPP 2020-2022. Na srečanju smo si razdelili naloge, ki smo jih do konca leta tudi izvedli in se že veselimo začetka SPP 8. februarja 2020, kjer bomo začeli s potjo na Pohorju in si vtisnili prvi žig na Mariborski koči. Več je zapisano na povezavi tukaj.      

PIN_OPP_baner_znaki_akcij_2020_FB
Na sliki od leve proti desni logo GSPK, GOGO, SPP po SPP, SSOV

MEDIJI, SOCIALNI MEDIJI ·            
Sodelovanje z mediji je zadovoljujoče, smo prisotni v raznih nacionalnih in lokalnih medijih (TV, Radio, tiskani mediji, elektronski mediji) ·            
Odbor Pin/OPP ima spletno stran www.pin-opp.pzs.si na katero smo objavili 51 prispevkov, ki so jih povzemale tudi druge organizacije in socialne medije: facebook, twitter in instragram in redno objavljamo na njih.            
GSPK ima facebook, twitter in instragram.
SSOV ima facebook in twitter.

SODELOVANJA
Ves čas sodelujemo z večino invalidskih zvez, ACS, ZŠIS, Slovensko filantropijo, CNVOS, Consulto, Stičišče središče ... Med ostalimi smo začeli sodelovati s Skavti, Karitasom (mladimi in starejšimi), dogovarjamo se še s taborniki in gasilci. Za leto 2020 imamo tudi načrtovano, da se srečamo z NSIOS (krovna invalidska organizacija) in Nefikom. 

KONGRESI, POSVETI, PREDSTAVITVE ...

Redno smo obiskovali kongrese, posvete, konference, okrogle mize ...  na njih predstavljali delo odbora, delovnih skupin, PZS ... se udeleževali delovnih skupin na ACS za pripravo TVU, vseživljenjskega učenja, se predstavili na UO PZS, se predstavili na kongresu prostovoljstva v Ljubljani s temo merjenje učinkov prostovoljskega dela.
Predstavili smo se že tretjič na Primorski univerzi na podiplomskem študiju management na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.  

PROMOCIJA PIN/OPP IN VSEH AKCIJ ODBORA Se trudili promovirat odbor in delovne skupine preko celega leta, kar mislimo, da nam je tudi uspevalo. Začetek priprav sestave predstavitve odbora na papirju, da se lahko predstavimo na vseh kongresih, posvetih, konferencah ... 

DIPLOMSKA NALOGA
Urh Brvar je za zaključek študija na Inštitutu in akademiji multimedije, višješolskega programa video produkcije izbral planinsko tematiko. Za projekt se je odločil, ker ga je sama zgodba navdušila, iz nje je naredil oddajo. Projekt se imenuje Tam sem tu. To je televizijska oddaja, kjer nastopa glavna gostja Maja Kuzma, voditeljica oddaje pa je Klarisa Bevc. V oddaji je imel še dva gosta: Dašo Peperko, ki je diplomirana zdravstvena tehnica, povedala je o izkušnjah in o dejstvih, kaj se lahko zgodi v gorah glede psihološkega in telesnega zdravja med pohodom. Drugi gost pa je bil Jurček Nowakk strokovnjak za pohodništvo, povedal je, kako se moramo pripraviti na gore in se razgovoril o svojem mnenju o Majinem podvigu pri njenem projektu. Oddaja je prilagojena slepim in gluhim. Oddaja ima namen, da se ljudi ozavešča, da nobena ovira ni ovira k uspehu do cilja. Da uspeš doseči nek cilj, kljub oviram, ki ga ima vsak posameznik - obstaja več pristopov in načinov, kako priti na en sam vrh, ki si ga posameznik zastavi. Npr. pri gluhih osebah je tako, da so odvisni od vida. Ne slišijo padanja dreves, kamenja, ne slišijo kako se vreme začenja spreminjati. Tako je oseba z vidom precej pozorna na okolje, kaj se dogaja okrog nje. Pri slepih osebah, pa rabijo spremstvo. Ta projekt je Urhova diplomska naloga. Bila je predstavljena pred filmsko komisijo. Več vsebine je dostopno na povezavi tukaj in povezavo do videa najdete tukaj.

PRIZNANJA NAGRADE v 2019
Na Brdu pri Kranju smo dobili nagrado za naj projekt 2018 od MSS (Mladinski svet Slovenije), podelil pa nam jo je predsednik države Borut PAHOR. Ponosni smo, da je naše delo prepoznano. Priznanje ni naš cilj, je pa vzpodbuda, da bomo sledili začrtani viziji. Več najdete na povezavi tukaj


Jurček, Marjeta

Člani odbora Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami:

Maja BOBNAR predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Jana ČANDER predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Marjeta ČIČ predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Tjaša FILIPČIČ predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Franc GRIČAR 
Irena LAMOVEC predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Jurček NOWAKK predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Igor OPREŠNIK predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Tanja PRINCES predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Suzana PUSTIVŠEK predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Lidija SLATNER predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Magdalena STRMŠEK BUH predstavitev najdete na povezavi tukaj,
Boro ŠTRUMBELJ na drug način tukaj.
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije