sobota, 20. julij 2024
POIŠČI

Parafestival več kot samo druženje inPlanincev na sotočju Tolminke in Soče
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 19. november 2020 ob 07:30, ogledov: 4313

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

Objavil(a): Matej Ogorevc
Izšel je javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2019. Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
Upravičeni prijavitelji: Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije. Bloudkove nagrade se podeljujejo za: izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, vrhunski mednarodni dosežek, življenjsko delo v športu.

Rok prijav: petek, 18. december 2020.

Domača stran razpisa 

Predsedstvo PZS vloge za kandidate, ki bi bili predlagani s strani PZS, zbira do ponedeljka, 7. decembra 2020. Pri izbiri kandidatov imajo prednost predlagani, ki so bili oz. so aktivni v organih PZS.

V kolikor kandidati ne bi bili potrjeni za kandidate PZS, lahko vlogo še vedno oddajo preko druge organizacije. 

Vloge oz. predloge lahko oddate po elektronski pošti na naslov info@pzs.si.


Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za: 

- izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, 
- vrhunski mednarodni dosežek, 
- življenjsko delo v športu.

1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa 
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev. 
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje: 
- deluje najmanj deset let v športu, 
- z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek 
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali športna ekipa. 
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje: 
- je član slovenske reprezentance, 
- je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu 
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik. 
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje: 
- je v športu deloval najmanj 30 let, 
- je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za: 
- pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, 
- pomemben tekmovalni dosežek, 
- življenjsko delo v športu, 
- pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa 
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
- je član slovenske reprezentance,
- je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli kandidatu, ki je:
- aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
- vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.

4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:
- končal svojo tekmovalno kariero,
- v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih straneh ministrstva, http://www.mizs.gov.si, oziroma dvignejo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »za priznanja Stanka Bloudka«, in sicer najkasneje do petka, 18. decembra 2020.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom do predpisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani priporočeno na pošti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije