sobota, 20. julij 2024
POIŠČI

Novinarska konferenca inPlaninec
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

petek, 25. november 2022 ob 17:00, ogledov: 8187

(P)ostani član planinske organizacije tudi v 2023

Objavil(a): Matej Ogorevc
Z včlanitvijo v izbrano planinsko društvo ali klub, skoraj polovico sredstev prispevate za njegovo delovanje. Preostali del pa je namenjen delovanju skupnih programov Planinske zveze Slovenije in kritju stroškov članskega zavarovanja. Želimo si, da slednjega ne boste potrebovali. Ravno obratno, pa upamo, da boste čim večkrat koristili mnoge druge ugodnosti - popust za prenočevanje v planinskih kočah, za nakup planinske opreme in za ugodnejšo vožnjo z vlaki Slovenskih železnic v notranjem prometu. Inflacija in vsesplošne podražitve so žal zahtevale tudi na dvig planinske članarino za leto 2023. K sreči pa ostajajo ugodnosti in višine članskega zavarovanja nespremenjene. Srečno (tudi v gorah)!
Povzetek navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Planinska članarina je sestavljena iz prispevka za delovanje društva/kluba, premije članskega zavarovanja, prispevka za delovanje PZS in 1 €, namenjenega Skladu planinskih koč. Zadnjega prispevamo vsi, z izjemo predšolskih in osnovnošolskih otrok (kategorija P+O) in oseb s posebnimi potrebami(kategorija IN).

Vrste in višina članarine za leto 2023

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

68,00

A/d in A/i - družinski popust, popust za invalide

61,80

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

32,00

B/d in B/i - družinski popust, popust za invalide

25,80

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

24,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

21,00

S+Š/d in S+Š/i - družinski popust, popust za invalide

17,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

9,00

P+O/d in P+O/i - družinski popust, popust za invalide

7,20

IN

invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanja

9,00

IN/d - družinski popust brez zavarovanja

7,20


Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status
.

invalidska_karticaInvalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij 
A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08).

Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu Planinske zveze Slovenije, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga.

Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

PLANINSKA__LANARINA_2023_1

PREDNOSTI__LANSTVA_1 UGODNOSTI__LANSTVA_1 _LANSKO_ZAVAROVANJE_1

Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovalnici.
 • Članarina v več društvih oz. dvojna članarina
  Če je posameznik član dveh društvih, lahko v drugem društvu poravna le delež društvene članarine (višino določi društvo). Cena ne vključuje deleža PZS, član za drugo društvo ne prejme izkaznice. Ugodnosti iz članstva PZS član uveljavlja s svojo primarno članarino. Je pa tudi v tem primeru treba podpisati pristopno izjavo in člana vpisati v Navezo (kategorija D). D včlanitev je možna le v primeru predhodnega članstva za tekoče leto pri matičnem društvu. Tovrstna včlanitev je možna samo pri drugem društvu in ne preko prodajnih mest PZS (splet, pisarna PZS).

 • Članska izkaznica
  Novi člani izkaznico prejmejo po pošti na navedeni naslov (v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo). Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico (2 €, DDV in poštnina vključeni). Člani, ki izkaznico imajo, jo uporabljajo naprej. V primeru zapolnjenosti, izgube ali spremembe podatkov, lahko naročite novo pri matičnem planinskem društvu ali preko portala clanarina.pzs.si. Cena znaša 2 € (DDV in poštnina vključeni). Bodite pozorni, da pisma z izkaznico ne zavržete skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto!

 • Pristopna izjava
  Pristopna izjava vsebuje zahtevane elemente v skladu z zakonodajo in Uredbo o varstvu podatkov, kar daje pravno podlago za vodenje evidence članstva. Dodana je možnost podaje soglasja članov za objavo fotografij na spletnih straneh/glasilih društva in PZS. Član, ki menja društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo.

 • Kartončkov za aktiviranje asistence za primer reševanja v tujini ni več v fizični obliki. Vse informacije o aktiviranju asistence so dosegljive na spletnem portalu clanarina.pzs.si v zavihku Aktiviranje asistence v tujini, prijava nezgode. Kartonček je vključen v zgibanko o članstvu, kjer si ga posameznik, ki se to posebej želi, izreže in shrani v fizični obliki.


Možnost včlanjevanja preko PZS

Plačilo članarine poteka osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve ...), na bencinskih servisih Petrol in na portalu clanarina.pzs.si. Možnost včlanjevanja prek PZS je na voljo samo za tista društva, ki so za to pooblastila PZS.
PZS je zgolj posrednik in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik mora OBVEZNO navesti društvo, v katero se včlanjuje. PZS bo pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu društvu. Pri včlanjevanju, se dodatno zaračuna strošek administracije in pošiljanja v vrednosti 2 € (DDV vključen). Pri vplačilu družinske članarine, se znesek obračuna samo enkrat. 
 • Včlanjevanje preko bencinskih servisov Petrol
  Posameznik, ki na bencinskih servisih Petrol poravna članarino (obračunata se dodatna 2 €), prejme na podaljšku računa potrdilo, na katerega vnese svoje podatke (slika spodaj). Z izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni uveljavlja članski popust pri nočitvah v planinskih kočah v Sloveniji, v tem času pa bo na navedeni naslov dobil člansko izkaznico skupaj z znamkico, ki potrjuje plačilo članarine. Na Petrolu boste lahko članarino poravnali med 1. junijem in 30. septembrom.


Aktivacija članarine Petrol
clanarina_pzs_izpisek_petrol

Na spletnem portalu clanarina.pzs.si boste v sklopu registracije vnesli »kodo za registracijo«, katero prepišete s podaljška računa. V naslednjih korakih izberete še planinsko društvo ali klub, v katerega se želite včlaniti, ter osebne podatke.

S končanjem registracije sprožite postopek včlanitve ter naročilo članske izkaznice in pričetek veljavnosti članskega zavarovanja.

POMEMBNO: Zavarovanje, ki je vključeno v članarino, se aktivira na portalu clanarina.pzs.si. Kodo iz izpiska vpišete v prostor za vpis kupona v enem izmed korakov. Dan po vpisu na spletni obrazec je zavarovanje veljavno. Član pa v roku 10 delovnih dni po prijavi na navedeni naslov prejme člansko izkaznico z znamkico za tekoče leto. Z njo lahko nato koristi vse članske ugodnosti v Sloveniji in tujini. Ob spletni prijavi član izbere tudi planinsko društvo, v katerega se včlanjuje.Zavarovanje članov PZS za leto 2023

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.
 • Veljavnost zavarovalnega kritja
  Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne. 

 • Dodatno turistično zavarovanje za tujino z asistenco za člane PZS
  Zavarovalnica Generali, d.d., ponuja članom PZS ugodnejše posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Dodatna zavarovanja se sklepajo individualno preko spletnega portala clanarina.pzs.si ali na sedežu Planinske zveze Slovenije.

 • Postopek uveljavljanja zavarovanja
  Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Navodila za aktiviranje asistence v tujini in za prijavo nezgode najdete na portalu clanarina.pzs.si.


Dodatne informacije dobite:

Priloge:
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije